DEWAN PUTRA 1MALAYSIA

 dilihat 386 kali

DEWAN AUDITORIUM DENGAN KAPASITI 120 DAN MEMPUNYAI KEMUDAHAN ALAT SIARAYA, LCD PROJEKTOR SERTA PAPAN LAYAR DAN WHITE BOARD.


Bilangan: 1
Kapasiti: 150


Syarat Tempahan

SILA HUBUNGI BAHAGIAN PENGURUSAN DAN PEMANTAUAN LATIHAN, BIRO TATANEGARA, PUTRAJAYA 0388724611

Alamat: BIRO TATANEGARA JABATAN PERDANA MENTERI PETI SURAT 27
Telefon Pejabat/Bimbit: 076996679
Faks: 076996695
E-mel: kbngpulai@btn.gov.my

Penyelia Fasiliti
RAFIDAH BINTI AYOB  rafidah@btn.gov.my
NORFAEZAH MD BASRI  norfaezah@btn.gov.my

Kadar Sewa

   Kapasiti  I S R Kha J S A
 Harga Standard 1 RM0.00 RM0.00 RM0.00 RM0.00 RM0.00 RM0.00 RM0.00 

Syarat Pembatalan

  • Hari untuk membatalkan tempahan secara PERCUMA - 3 hari

Tempahan