Penyewaan Peralatan Majlis Perbandaran Bentong

 dilihat 89 kali
Bilangan: 1
Kapasiti: 1


Syarat Tempahan

PENGAKUAN PEMOHON

1. Bersetuju permohonan akan dijawab dalam tempoh 2 bulan sebelum tarikh penggunaan.

2. Bersetuju membayar gantirugi sekiranya terda[at kehilangan / kerosakan barang.

3.Bersetuju menjelaskan bayaran sebelum peralatan di pasang.


Alamat: JALAN KETARI 28700 BENTONG PAHANG DARUL MAKMUR
Telefon Pejabat/Bimbit: 09-2221148
Faks: 09-2223729
E-mel: mpb@mpbentong.gov.my; zulaikatamizi@gmail.com

Penyelia Fasiliti
Roshazalina binti Rostam  roshazalina@mpbentong.gov.my
 

Kadar Sewa

   Kapasiti  I S R Kha J S A

Syarat Pembatalan

  • Hari untuk membatalkan tempahan secara PERCUMA - 30 hari

Tempahan