Dewan Syarahan Idris Al Marbawi

 dilihat 303 kali


Bilangan: 1
Kapasiti: 100


Syarat Tempahan


Alamat: Beg Berkunci No. 214 Pusat Mel Bandar Baru Bangi
Telefon Pejabat/Bimbit: 0389250352
Faks: 0389250781
E-mel: sabri@ipgkbm.edu.my

Penyelia Fasiliti
Muhamad Jalaludin bin Senik  jayipis@gmail.com
Asmawati binti Said  asya313@yahoo.com

Kadar Sewa

   Kapasiti  I S R Kha J S A

Syarat Pembatalan

  • Hari untuk membatalkan tempahan secara PERCUMA - 3 hari

Tempahan