DEWAN MAKAN

 dilihat 210 kali


Bilangan: 1
Kapasiti: 150


Syarat Tempahan


Alamat: BIRO TATANEGARA JABATAN PERDANA MENTERI PETI SURAT 27
Telefon Pejabat/Bimbit: 076996679
Faks: 076996695
E-mel: kbngpulai@btn.gov.my

Penyelia Fasiliti
RAFIDAH BINTI AYOB  rafidah@btn.gov.my
NORFAEZAH MD BASRI  norfaezah@btn.gov.my

Kadar Sewa

   Kapasiti  I S R Kha J S A
 Harga Standard 15 RM0.00 RM0.00 RM0.00 RM0.00 RM0.00 RM0.00 RM0.00 

Syarat Pembatalan

  • Hari untuk membatalkan tempahan secara PERCUMA - 3 hari

Tempahan